Opłaty

Członkostwo

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w klubie Fu Getsu Dojo działającego w ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Otmuchowie jest akceptacja regulaminu klubu i wypełnienie oświadczenia (patrz poniżej)

Brazylijskie Jiu Jitsu
Opłaty

Opłaty za treningi (w formie dofinansowania) można dokonywać bezpośrednio u prowadzącego lub przelewem na konto:
Międzyszkolny Klub Sportowy
Ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchów
41 8872 0003 0000 1537 2000 0030
Imię i nazwisko uczestnika – Jiu Jitsu – jaki miesiąc

DZIECI
50pln/miesiąc

MŁODZIEŻ & DOROŚLI
80pln/miesiąc

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
BJJ
więcej info u prowadzącego

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
IAIDO
więcej info u prowadzącego

OTMUCHÓW
50pln/miesiąc
młodzież & dorośli

Araki Muninsai Ryu Iaido
Młodzież & Dorośli

Regulamin & Oświadczenie

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń instruktorów oraz regulaminu klubu.
 2. W klubie obowiązuje zakaz wchodzenia na matę w butach
 3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w obiekcie, zwłaszcza po zakończeniu zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania wyposażenia klubu i stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Klub nie odpowiada za pozostawione/zagubione rzeczy .
 7. Członkowie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926) oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z Art. 81. UstPrAut na potrzeby klubu.
 8. Przed rozpoczęciem treningu należy się przywitać z instruktorem.
 9. Każdy trening rozpoczyna i kończy  zbiórka, a uczestnicy zajęć stawiają się na nią według stopni zaawansowania (w przypadku jednakowych stopni decyduje wiek).
 10. Spóźnione osoby czekają poza matą dopóki instruktor pozwoli im dołączyć do zajęć.
 11. Zabrania się samowolnie  wchodzić  na/lub  opuszczać matę podczas treningu bez informowania o tym  instruktora.
 12. W klubie należy okazywać szacunek innym osobom w szczególności starszym stopniem lub/i wiekiem.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do ćwiczenia w czystym stroju (kimono/no gi)

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Oświadczenie – dorosły

Oświadczenie – niepełnoletni

Stopnie (pasy) w BJJ

Klauzula RODO

Zgody